‘NME-centra belangrijke intermediair tussen overheden en bewoners’

‘NME-centra belangrijke intermediair tussen overheden en bewoners’

Henk Nijhof is onze nieuwe bestuurlijk moderator. Hij is tevens wethouder van de gemeente Hellendoorn, voormalig wethouder van Hengelo en heeft een onderwijsachtergrond. Henk stelt zich voor.
,,Dagelijks ervaar en zie ik dat duurzaamheid een hoofdthema is in gemeentelijke politiek en beleid; van klimaatadaptatie tot energietransitie. Er gebeurt zoveel. En er is steeds meer behoefte om kinderen en jongeren te betrekken bij dit beleid. Zij hebben met de klimaatdemonstraties luid van zich laten horen en we doen het tenslotte ook voor de volgende generaties. Daarin spelen centra in veel gemeenten nu al een rol. Maar ik weet ook dat NME in gemeenten is wegbezuinigd afgelopen jaren, omdat het niet werd gezien als gemeentelijke kerntaak. Inmiddels is dat het wel degelijk weer geworden: het bewustmaken van kinderen, jongeren én volwassenen. Het thema staat op de agenda en daarmee zouden ook de centra weer terug moeten komen. In enkele gemeenten speelt dat ook al. Als GDO kunnen we gemeenten daarbij ondersteunen. Vanuit de bestaande centra wordt al in regionaal verband samengewerkt. En we zetten in op het versterken van die regionale samenwerking. Daarvan zouden ook de ‘witte vlekken’ gebruik kunnen maken.”

Meer richting
,,Binnen de vereniging zie ik veel kennis en een enorme gedrevenheid en betrokkenheid van de leden. Wel zou ik graag meer richting zien. Wat zijn onze uitdagingen, welke rol kunnen en willen we daarin vervullen? En daarmee gericht naar buiten treden. De centra zijn een belangrijke intermediair tussen overheden en bewoners. Als bestuurlijk moderator ga ik me inzetten om die boodschap te delen op bestuurlijk niveau. En ik wil in kleine sessies met centra, contactambtenaren en wethouders rond de tafel om de behoeften rond NME inzichtelijk te krijgen en die stip op de horizon helder te krijgen.’’

De kracht van NME
,,Als voormalig wethouder van Hengelo heb ik ervaren wat de kracht is van NME in de ondersteuning van beleidsdoelstellingen, onder meer rond het zichtbaar maken van stadsbeken. Vanuit het onderwijs hoor ik van mijn voormalige collega’s dat veel behoefte is aan concrete lesmaterialen voor de onderwijspraktijk en voor projecten. Laat dat nu iets zijn, waar de CNME van huis uit erg sterk in zijn!”
Henk is bereikbaar via h.nijhof@hellendoorn.nl