NMEZeeland wint GDO Innovatieprijs 2022

NMEZeeland wint GDO Innovatieprijs 2022

Het samenwerkingsverband van vijf Zeeuwse natuur- en duurzaamheidscentra – NMEZeeland – is de winnaar van de GDO Innovatieprijs 2022. In totaal waren er acht nominaties, die aansluiten bij actuele thema’s: klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, vervuiling en verspilling, armoede, stress onder kinderen. De jury heeft vooral gekeken naar de impact van de producten, projecten en werkwijzen.

De jury werd gevormd door Jacqueline van Dongen (wethouder Zwijndrecht, voorzitter GDO), Theo Leupen (RVO), André de Hamer (Duurzame Pabo), Anna Vanderveen en Jet de Jonge (gemeente Nissewaard, winnaar Innovatieprijs 2021).

De jury constateert: ‘Hier wordt leiderschap getoond in het organiseren van samenwerking. Dit is zeer toe te juichen vanuit het oogpunt van coalitie, cocreatie en cofinanciering. Door samenwerking ontstaat een ‘organisatie met meer smoel, slagkracht, bereik en ontwikkelpotentie!

NDE-centra bereiken met hun mooie producten en projecten lokaal en regionaal al veel impact, maar die impact moet en kan nog groter worden. Dat dat kan laat de Zeeuwse verbreding op organisatorisch vlak goed zien. De drie doelen (efficiency, grote projecten, één gezicht) die onder NMEZeeland liggen, zijn daarvoor ontzettend belangrijk. Als de infrastructuur goed is, komt er ook meer ruimte voor het vernieuwen/actualiseren van producten – wat ook al gebeurt binnen dit samenwerkingsverband.’

Eervolle vermeldingen

Drie eervolle vermeldingen waren er dit jaar, omdat deze inzendingen enerzijds enorm aansluiten op de actualiteit en anderzijds op het bieden van ruimte waar een kind zichzelf en de wereld mag ontdekken, los van de druk van de omgeving.

Zaans Natuur- en Milieucentrum, Kleed je goed: Mooie, goed voorbereide expositie over de milieu-impact van kleding (en alternatieven om die impact te beperken), gelardeerd met opdrachten, spellen e.d.  ZNMC toont hiermee lef en pakt een actueel, gevoelig onderwerp bij de kop dat jong en oud raakt. Sluit goed aan op de belevingswereld van kinderen (en hun ouders) en wat je zelf kunt doen voor een betere werelden is vanuit duurzaamheidsperspectief zeer relevant.

Natuurstad Rotterdam, natuurlijke speelplek de Oedenstee: Innovatief vanuit een gedurfde visie op hoe kinderen willen spelen. Dit heeft Nederland nodig! En zeker grootstedelijk gebied als Rotterdam. De pedagogische kwaliteit van speelruimte vraagt dringend aandacht: een plek waar een kind zichzelf én de wereld mag ontdekken; educatief maar zonder de vele leerdoelen waar kinderen onder bedolven worden.

Natuurcentrum Arnhem, Meer voedsel natuurlijk: Waardevol en super actueel initiatief waarin twee actuele thema’s – zelf voedsel telen en armoede – heel praktisch gekoppeld worden. Sociale duurzaamheid wordt door velen genoemd, zeker in de context van de SDGs, maar er wordt niet vaak heel nadrukkelijk aandacht gegeven.

De Ulebelt, voedselcoöperaties: Voedselcoöperaties zijn op zichzelf niet innovatief. De dienst waarmee Ulebelt startende voedselcoöperaties worden ondersteund is -hoe basaal georganiseerd ook- vooral vanuit het gezichtspunt van het doel juist wél innovatief te noemen. Het kan ook grote impact hebben op sociale cohesie in wijken en buurten. Zeer geschikt voor navolging door andere NME-centra/ makkelijk op te schalen.

Hortus Harderwijk, energietransitie met kinderen: De vernieuwende kant van dit project is de veiling van producten die door de leerlingen zijn bedacht en waarbij de opbrengst naar gastlessen en verduurzaming van de scholen gaat. Je geeft ook een waarde aan het denkvermogen van kinderen. Er is een mooie verbinding gemaakt naar bedrijven uit de regio. Ook ouders zijn actief betrokken. Dat is winst, zeker op dit actuele thema.

Helderse vallei, Toolkit klimaatproof schoolplein ism Hoogmeenraadschap: De samenwerking tussen NME en waterschappen is een beproefd concept, het eigenaarschap zo direct bij de leerlingen leggen, is wel een vernieuwende aanpak. Bovendien zijn de introductiefilmpjes erg leuk en is het lesmateriaal supergoed verzorgd. Mooi dat het project in samenwerking met de waterschappen landelijk wordt uitgerold.

Natuurcentrum Arnhem, Landlopers: Mooi educatief project op het actuele thema grondstoffen, een innovatieve, speelse spelvorm die op een leuke maar evengoed indringende manier laat ervaren wat de dilemma’s zijn rond het gebruiken en inrichten van de ruimte (gebied) en de daarin aanwezige grond- en hulpstoffen.

Landlopers