Onderzoek naar de kernelementen schooltuinprogramma’s

Onderzoek naar de kernelementen schooltuinprogramma’s

De WUR gaat onderzoeken welke elementen een moestuinprogramma nu effectief maken. Dit moet leiden tot een breed gedragen beschrijving van een ‘modelinterventie’ voor schoolmoestuinprogramma’s. GDO is hierbij betrokken vanuit de Alliantie Schooltuinen en de centra in het netwerk die hun eigen programma’s en ervaringen delen.

Moestuinieren staat volop in de aandacht. Het is een activiteit waarbij natuur (groen) en gezondheid heel mooi samenkomen. Het programma Jong Leren Eten zet in op deze verbinding van natuur en gezondheid, en stimuleert scholen om hun leerlingen niet alleen in de klas te onderwijzen over gezonde en duurzame voeding, maar ook om met de leerlingen praktische activiteiten te ondernemen waarbij kinderen ervarend leren.

Positieve effecten

Vanuit onderzoek weten we dat moestuinieren positieve effecten kan hebben op kinderen. Effecten die gevonden zijn variëren van meer kennis over groente en fruit tot mogelijke effecten op schoolprestaties. Er is echter nog weinig bekend over welke elementen een moestuinprogramma nu effectief maken. Welke onderdelen van het programma dragen in welke mate bij aan de positieve effecten? Om dat te onderzoeken, is Wageningen University & Research bezig met een project over schoolmoestuinen, in opdracht van LNV.

Modelinterventie

Het doel van dit project is om vanuit wetenschap en praktijk tot een breed gedragen beschrijving van een ‘modelinterventie’ voor school-moestuin-programma’s te komen. De modelinterventie vormt een paraplu met objectieve criteria waaraan een goede schoolmoestuin-interventie moet voldoen (een soort meetlat). Daaronder hangen een aantal bestaande lesprogramma’s voor schooltuinen die al aan deze criteria voldoen, en daarmee van goede kwaliteit zijn.

Vervolgens wordt deze ‘modelinterventie’ uitgewerkt voor het accreditatieproces van de interventiedatabase Centrum Gezond Leven van het RIVM. Op deze manier hoeft niet ieder individueel moestuinprogramma het accreditatieproces te doorlopen, maar alleen de modelinterventie.

Praktijkkennis

Naast een verkenning vanuit wetenschappelijke literatuur naar de kernelementen van school-moestuinprogramma’s, worden praktijkervaringen met deze elementen geïnventariseerd. Op deze manier wordt wetenschappelijke en praktijkkennis gecombineerd en komen we tot een breed gedragen set aan kernelementen en bijbehorende criteria. Daarnaast krijgen we inzicht in de belangrijkste elementen van schooltuinprogramma’s die bijdragen aan het gewenste resultaat.

Samenwerking

Binnen dit project wordt nauw samengewerkt met onze vereniging GDO, de Alliantie Schooltuinen, Jong Leren Eten, Adviesbureau Beleef & Weet en andere betrokkenen (o.a. moestuincoaches). Vanuit ons netwerk zijn meerdere centra betrokken. Voor de uitvoering van het project dragen Remon Dammers (NME Den Haag) en Hannelore Borger (Natuur en Milieu Overijssel) bij en stemmen we regelmatig af met de Focusgroep Schooltuinieren. Onderdeel van het project is een inventarisatie van bestaande schoolmoestuinprogramma’s. Meer weten? Neem contact op met Arjan Klopstra, programma-manager Duurzaam Onderwijs.