Op zoek naar de Super Six: lesmateriaal De Tuin met Stip gepresenteerd

Op zoek naar de Super Six: lesmateriaal De Tuin met Stip gepresenteerd

Hoe krijg je de Super Six in je tuin, op je balkon of schoolplein? Kinderboek De Tuin met Stip van de Dordtse schrijfster Anneke van Veen weet raad: vergroenen! Bijbehorend lesmateriaal is vrijdag 30 juni overhandigd aan wethouder Tanja de Jonge op het groene schoolplein van Kindercampus Mozaïek in Dordrecht. Dit lespakket voor de jongste leerlingen zal in ten minste 25 gemeenten worden gebruikt.

Vrijwel alle gemeenten werken aan vergroening om wateroverlast en hittestress tegen te gaan en ter bevordering van de biodiversiteit. In De Tuin met Stip landt het lieveheersbeestje Stip in een stenen tuin. Deze wordt omgevormd tot een groene oase waarna alle vriendjes van Stip zich melden: Worm, Kikker, Bij, Vlinder, Merel en Egel. Deze diertjes vormen de Super Six (zoals de Big Five bij een safari) van een groene- en waterrijke tuin.

Aanvulling voor de jongsten op groenblauw beleid

Het boekje en het lesmateriaal nodigt jonge kinderen uit om in hun directe omgeving de Super Six te ontdekken. En het draagt bij aan bewustwording bij kind en ouder van het belang van een groene tuin. ,,Heel mooi, dit initiatief van een Dordtse schrijfster en ons eigen Duurzaamheidscentrum Weizigt. En dat het als eerste in onze stad wordt gebruikt. Het is een leuke aanvulling voor de jongste kinderen op ons groenblauwe beleid”, zei wethouder De Jonge bij de presentatie.

Gezamenlijk ontwikkeld

Duurzaamheidscentrum Weizigt heeft het initiatief genomen om gezamenlijk lesmateriaal te laten ontwikkelen, passend bij het kinderboek. Voor de uitvraag van het GDO OntwikkelFonds was grote belangstelling. Maar liefst 24 NME-centra in het land investeren samen in dit lesproduct.

Marian Kathmann (NME- Leiden) en Juke Lomann (stichting Naar buiten) hebben het lespakket ontwikkeld. Merike van de Vijver heeft het, net als het boekje, fraai vormgegeven. De klankbordgroep werd gevormd door Suzanne Stolk (Duurzaamheidscentrum Weizigt), Marjolein Staal (De Klyster) en Harmtine de Lange (NME Breda). Wethouder De Jonge: ,,Heel mooi dat het lesmateriaal door gezamenlijke inspanning is ontwikkeld. Door samen te werken, bereik je meer.’’

‘De kinderen vinden het geweldig’

,,Hé, een vlinder. Kijk, bijen op de bloem.” Opvallend is dat de kinderen van groep 1 en 2 van Het Mozaïek al heel goed weten wat er om hen heen vliegt en kruipt, blijkt tijdens de presentatie. Ze vinden zelfs een bijzonder zwart lieveheersbeestje. Dat mag in een potje met een vergrootglas om later te bekijken, zoals ze vaker doen met de groep. Hun lokaal grenst aan een groen gedeelte van het schoolplein.

Leerkracht Diane van der Ree: ,,Onze leerlingen mogen spelen en opdrachtjes doen in de tuin: wat hoor je, wat zie je, wat ruik je, welke schatten vind je? Door onze grote ramen zien we ook veel gebeuren. Als het regent zijn er opeens veel vogels die wormen zoeken. En vorig jaar kroop er zomaar een muis in de zonnebloem voor ons raam. De kinderen vinden het geweldig. Elk jaar zien we de tuin groeien en het drukker worden met vogels en insecten. Dit nieuwe lesmateriaal De Tuin met Stip stimuleert hen om de Super Six te gaan zoeken.”

Meer informatie over het lesmateriaal is verkrijgbaar bij Vereniging GDO.

Reportage bij RTV Dordrecht.