Over de ferme impact van een lokaal duurzaamheidscentrum

Over de ferme impact van een lokaal duurzaamheidscentrum

In Leusden staat de zwerfafvalaanpak ‘Opgeruimd Leusden’ als een huis. Scholen zetten zich al langer actief in, en ook sportclubs tonen zich bereid om zich in te zetten. Duurzaamheidscentrum De Groene Belevenis speelt een essentiële rol in dit succes. “Wij zijn expert in het verbinden.” 

“Als duurzaamheidscentrum sta je net even anders voor de deur dan als gemeente.” Aan het woord is Henriette Former van NME centrum De Groene Belevenis in Leusden. Sinds de gemeente het duurzaamheidscentrum inschakelde als coördinator van Opgeruimd Leusden, heeft het zwerfafvalprogramma vleugels gekregen. Henriette vindt dit verklaarbaar. “Wij zijn een neutrale afzender met een duidelijke missie. Zwerfafval tegengaan hoort bij onze kernactiviteiten. Plus: de lokale netwerken zijn al bekend met ons. Dat blijkt van waarde wanneer je vrijwilligers, scholen of sportclubs wil motiveren om in actie te komen voor een schone omgeving.”

EXPERT IN VERBINDEN

“Zwerfafvalactiviteiten worden vooral uitgevoerd door vrijwilligers,” legt Henriette uit. “Maar dat betekent niet dat je zo’n campagne in zijn geheel aan vrijwilligers moet overlaten. Het organiseren van participatieprocessen vraagt bepaalde kennis en vaardigheden. Een duurzaamheidscentrum heeft precies de professionals in dienst die voor relevante kennis, overzicht en continuïteit kunnen zorgen. Door jarenlange ervaring binnen dit veld zijn wij als duurzaamheidscentrum bijvoorbeeld expert geworden in het verbinden van relevante partijen.”

IN DE KLEI

De samenwerking tussen De Groene Belevenis en de gemeente Leusden levert beide partijen voordeel op. De zwerfafvalvergoeding maakt het De Groene Belevenis mogelijk een meerjarenplan op te stellen rondom hun zwerfafvalaanpak – van bewustwordingscampagnes tot educatieprogramma’s. En de gemeente profiteert van een team dat met de voeten in de klei staat en dat een beleid naar de praktijk kan vertalen. Henriette gelooft dan ook dat meer gemeenten van een dergelijke samenwerking kunnen profiteren. “Om de tafel zitten met een NME centrum of duurzaamheidsnetwerk is altijd waardevol,” besluit ze.  “Hebben ze voldoende kennis in huis? En zijn ze gemotiveerd om het op te pakken? Geef ze dan het vertrouwen en de ruimte om een programma te ontwikkelen met ondersteuning vanuit de zwerfafvalvergoeding. Je zult versteld staan van de slagkracht die ontstaat.”