Partners in uitdelen 1 miljoen gratis bomen

Partners in uitdelen 1 miljoen gratis bomen

25 Centra voor natuur- en duurzaamheidseducatie ondersteunden de campagne Meer Bomen Nu van MEERGroen, Boomfeestdag, Urgenda en Caring Faermers bij het gratis weggeven van 1 miljoen bomen. Op hun terreinen zijn bomen tijdelijk ingekuild en begin maart uitgedeeld aan bewoners.

Run op perenbomen bij Wolfslaar
Een succes! Alleen al bij Natuur- en Duurzaamheidscentrum boerderij Wolfslaar in Breda reserveerden bewoners in ruim een uur maar liefst 800 opgekuilde perenbomen. In Breda paste de actie in de gemeentelijke vergroeningscampagne. Samen werken zij aan de ambitie stad in een park te worden.

Laagdrempelige locatie
,,Wij hebben op twee zaterdagen met collega’s uit de hele gemeentelijke organisatie de perenboompjes coronaproof rondgebracht bij de aanvragers. De aftrap vond plaats op boerderij Wolfslaar. Dit is een laagdrempelige locatie in de stad waar bewoners ook ideeën kunnen opdoen voor het vergroenen en klimaatbewuste aankleding van hun tuinen en de opvang van regenwater”, vertelt beleidsadviseur Harmtine de Lange.
Lees hier een artikel over de actie.

Boomfeestpakket
Ook scholen hadden perenboompjes aangevraagd om te planten op hun schoolplein. In de Boomfeestweek kregen bovendien 1400 leerlingen van groep 7 op de Bredase scholen een coronaproof boomfeestpakket met een boompje voor thuis en zoekkaarten om tuinvogels te spotten, diersporen te zoeken en met het ‘50 Dingen Boekje’ van boerderij Wolfslaar.