Paul Duijsings nieuw bestuurslid: 'Centra cruciaal voor realiseren klimaatdoelen in gemeenten'

Paul Duijsings nieuw bestuurslid: ‘Centra cruciaal voor realiseren klimaatdoelen in gemeenten’

We hebben een nieuwe penningmeester. Paul Duijsings is officieel toegetreden tot het bestuur. Met een achtergrond in de sector is hij een waardevolle aanvulling. Welkom Paul!

Paul was begin deze eeuw vijf jaar directeur bestuurder van Veldwerk Nederland, enige tijd voorzitter van de Vereniging van Educatie Nederland (VEN) en eerst lid en sinds kort voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Natuurstad Rotterdam.

,,Ik heb altijd in besturen rond educatie gezeten en vind dat leuk én belangrijk om te doen. Daarom zet ik mij nu ook in voor de Vereniging GDO. Mijn insteek is altijd geweest dat lokale organisaties minder afhankelijk zijn van (gemeentelijke) subsidies en meer eigen inkomen verwerven om zo minder kwetsbaar te zijn.’’

Cruciaal

,,In deze tijd zouden zij ook niet kwetsbaar moeten zijn. Natuur- en duurzaamheidscentra zijn in mijn ogen cruciaal voor het realiseren van klimaatdoelen in gemeenten. Zij kunnen op een laagdrempelige manier bijdragen aan meer bewustwording bij bewoners; via de kinderen, activiteiten voor scholen en bso’s, ouders, grootouders, in buurten en wijken. Zij kunnen het ‘klimaatneutraal worden van een gemeente’ handen en voeten geven. Educatie blijft daarin de basis. Als je het niet hebt aangeleerd of ervaren, dan beklijft dat niet.’’

Gemeenten realiseren zich niet altijd wat ze aan sociaal instrumentarium in huis of binnen de gemeentegrenzen hebben.

Sociaal instrumentarium in huis

,,Kortom, centra kunnen daarin nog veel meer betekenen dan ze soms denken. Gemeenten realiseren zich niet altijd wat ze aan sociaal instrumentarium in huis of binnen de gemeentegrenzen hebben. Daarin hebben de centra zelf ook een rol richting ambtenaren en bestuurders. En zij kunnen op allerlei manieren van elkaar leren.”

Innovatie nodig

Bij GDO zijn ruim 100 lokale NDE-organisaties aangesloten. ,,GDO is de sleutelorganisatie die de samenwerking en professionalisering in de sector bevordert. Maar de leden in het netwerk moeten het zelf oppikken. De sector heeft zeker ook innovatie nodig, meer dan nu gebeurt. Bij een grote organisatie als Natuurstad in Rotterdam zoeken we ook naar nieuwe manieren; meer digitaal en vernieuwing van de inhoud in combinatie met het zelf echt ervaren. Dit moeten we gezamenlijk oppakken, zodat niet iedereen het wiel uitvindt. We moeten met elkaar de dingen doen waar de wereld om ons heen om vraagt.’’