De vele voordelen van stadslandbouw en voedselgemeenschappen

Voedsel produceren in en rond een gemeente heeft veel voordelen en een positief effect op mensen en hun omgeving. Het biedt meerwaarde voor gezondheid en welzijn, voor sociale cohesie, de leefbaarheid, voor klimaatadaptatie, milieu en voor de lokale economie. Wetenschappelijk onderzoek uit binnen- en buitenland onderschrijft dit.

Feiten op een rij

Voor gemeenten die hierin een slag willen maken, hebben Stadslandbouw Nederland en GDO de feiten en aanbevelingen vanuit wetenschappelijke literatuur op een rij gezet: Wat lokaal voedsel doet voor een gezonde en leefbare gemeente. Deze voordelen hebben we opgesplitst naar thema’s, die aansluiten bij gemeentelijke beleidsdoelen. Alle thema’s hangen met elkaar samen en versterken elkaar.

Klik op de beelden hieronder voor de factsheet en brochure. En klik hier voor de uitgesplitste feiten naar thema.