Inspiratieboek Hoe betrek je bewoners bij klimaatadaptatie?

In 2020 moeten lokale overheden een uitvoerings- en investeringsagenda hebben voor een klimaatbestendige stad. Een stad die is ingericht op de klimaatomstandigheden van de toekomst. Dat betekent: werk aan de winkel. De overheid kan dit niet alleen. De grote opgave is hoe we – overheden en inwoners – hierin samen kunnen optrekken.
Hoe de samenwerking tussen inwoners en overheden vorm kan krijgen, is de expertise van de ruim honderd lokale centra voor NME en duurzaamheid die binnen GDO verenigd zijn. Zij hebben daarvoor de kennis, kunde en het netwerk in huis. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het informeren, inspireren en activeren van bewoners. We hebben enkele mooie voorbeelden uit het land verzameld, ter inspiratie voor uw eigen gemeente.
Inspiratieboek Hoe betrek je bewoners bij klimaatadaptatie?