Onderzoek naar maatschappelijke afvalinitiatieven

Gemeenten staan voor grote afvalopgaven. Bijna de helft, 49%, van het huishoudelijk afval belandt nog altijd bij het restafval, terwijl 60% daarvan nog recyclebaar is. Maatschappelijke initiatieven springen steeds vaker in waar lokaalafvalbeleid tekort schiet. NME centra kunnen deze initiatieven stimuleren, begeleiden en verbindingen leggen met bewegingen op andere thema’s zoals voedsel. Voor een effectieve reductie van de afvalberg moeten overheid, ondernemers en burgers de handen ineenslaan.

https://dev.twinmediabv.nl/gdo/wp-content/uploads/2019/08/Leaflet-samenwerken-aan-afvalopgaven-okt-2016-digital.pdf