Rol voor NME in 40 Puntenplan CO2-reductie

Rol voor NME in 40 Puntenplan CO2-reductie

Gemeenten en gemeenteraden hebben in maart een brief ontvangen met een oproep om 3% van het versteende oppervlak in het gebouwde gebied te vergroenen. Het is een onderdeel van de maatregel 49 uit het 40 Puntenplan van Urgenda waarin GDO met VHG, Tuinbranche Nederland en Stadswerk Nederland samen optrekken. Het plan wordt ondersteund door 800 maatschappelijke organisaties om de CO2-uitstoot dit jaar met 25% te verminderen.

In veel gemeenten wordt al gewerkt aan het vergroenen van de omgeving, samen met NME organisaties. Als voorbeeld van mogelijke acties: verruil trottoirs voor bloemrijke perken, plant bomen in straten, breek parkeerplaatsen open en maak deze groen, leg groene daken aan op openbare gebouwen, werk aan bewustzijn en betrek bewoners bij vergroeningsinitiatieven. Lees ons inspiratieboekje Hoe betrek je bewoners bij klimaatadaptatie? vol activiteiten van centra in het land.

Handreiking
Ruim 800 organisaties hebben het kabinet de handreiking gedaan met 54 maatregelen voor 17 Mton besparing. Zij laten zien dat het nog mogelijk is om 25 procent CO2 te reduceren voor eind 2020. Maatregel 49 is Groen en gezond wonen: het tegengaan van klimaatverandering en het dempen van de gevolgen van hittestress en wateroverlast door klimaatverandering.
3 procent verharding eruit levert op: 0,1 megaton C02 uit de lucht!

Onze waterambassadeur Anneke van Veen is de trekker van deze maatregel, die wordt gesteund door de Vereniging Stadswerk Nederland, VHG en Tuinbranche Nederland en GDO. ,,Het Natuur- en Milieueducatieveld en stadsboerderijen kunnen een krachtige rol vervullen als groenblauw knooppunt, schakelend tussen deze partijen en de bewoners, gericht op vergroenen. Natuurlijk met kansen voor biodiversiteit, schone lucht, gezondheid en stadslandbouw. Het kan en het moet”, aldus Anneke van Veen.

Ook gemeenten zijn inmiddels geïnformeerd over deze maatregel. Lees de brief.