Samenwerken met Klimaatverbond Nederland aan Groene Voetstappen

Samenwerken met Klimaatverbond Nederland aan Groene Voetstappen

Met Klimaatverbond Nederland gaan we op een aantal activiteiten onze krachten bundelen: Groene Voetstappen, Warmetruiendag en Kinderklimaattop. De eerste stap is het samen optrekken tijdens de Groene Voetstappen Week van 27 september tot 1 oktober.

Bewustwording
De Groene Voetstappen Week is een landelijke bewustwordingsactie waar aan elk jaar 10.000den kinderen meedoen. Gedurende één schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstappen-stickers. Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal. Bovendien kunnen er Gouden Voetstappen verdiend worden door iets extra’s te doen voor het milieu.

Aansluiten bij beleidsontwikkelingen
Groene Voetstappen sluit ook aan bij het Sport- en Beweegakkoord dat veel gemeenten hebben afgesloten. Bewegen en sport kunnen immers bijdragen aan een gezonde bevolking en aan een samenleving die zich één voelt. Ook spelen veel gemeentelijke mobiliteitsvisies in op het stimuleren van het fietsgebruik. Groene Voetstappen sluit naadloos aan op deze beleidsontwikkelingen. Lokale centra voor natuur- en duurzaamheidseducatie zetten zich in om scholen hierbij te betrekken.