Schoolpleinen beter vergroenen met wetenschappelijk onderzochte ontwerptool

Schoolpleinen beter vergroenen met wetenschappelijk onderzochte ontwerptool

De nieuwe Groene Schoolpleinen Evaluatie Tool (GSET) van de VU helpt scholen, ontwerpers, hoveniers en begeleiders zoals NDE-centra bij het ontwerpen van groene schoolpleinen, die optimaal de ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid stimuleren. De tool kan ook worden benut om de kwaliteit van een groen schoolplein te evalueren.

VU-onderzoekers Jolanda Maas en Nicole van den Bogerd deden drie jaar onderzoek naar de schoolpleinen – wetenschappelijk en in de praktijk, ontwikkelden een tool en hebben deze getoetst. NDE-centra uit het GDO-netwerk waren hierbij betrokken vanuit hun praktijkervaring bij het ondersteunen van scholen in de aanleg van groene schoolpleinen en het aanbieden van passende lessen.

Positieve effecten

Steeds meer scholen in Nederland kiezen voor een groen schoolplein. Het groen wordt echter nog niet altijd optimaal ingezet op het schoolplein, wat mogelijk ten koste kan gaan van de positieve effecten. Zo heeft het groen op het schoolplein vaak vooral een esthetische waarde maar kunnen kinderen niet met het groen spelen. Ook wordt soms gekozen voor kunstgras, wat niet bijdraagt aan de biodiversiteit of klimaatbestendigheid. Of er wordt gekozen voor speeltoestellen met een natuurlijk uiterlijk wat in essentie geen betere speelwaarde heeft dan de speeltoestellen van metaal.

Terwijl onderzoek leert dat goede groene schoolpleinen kunnen bijdragen aan de gezonde ontwikkeling en natuurbeleving van kinderen. En bovendien bijdraagt aan de klimaatbestendigheid en biodiversiteit in en rond de school.

Gratis beschikbare tool

De tool met tal van praktische checklijsten en voorbeelden is nu gratis beschikbaar. Download de tool hier.

De GSET bestaat uit de volgende drie producten:

 1. Groene Schoolpleinen Evaluatie Tool: dit product biedt een overzicht van 20 items onderverdeeld in
  5 categorieën die een groen schoolplein zou moeten bezitten om de ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid te ondersteunen. De GSET kan gebruikt worden:
  a) Ter ondersteuning van het ontwerp van groene schoolpleinen: het kan dienen als richtlijn, checklist of inspiratiebron voor scholen, ontwerpers of andere betrokkenen bij het ontwerpproces.
  b) Bij het evalueren van de mate waarin huidige (groene) schoolpleinen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en aan de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de schoolomgeving.
 2. Wetenschappelijke Onderbouwing Groene Schoolpleinen Evaluatie Tool: in dit product wordt per
  item weergegeven op basis van welke wetenschappelijke literatuur dit item in de GSET is opgenomen. Ook wordt per item beschreven of het item bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen (dit aspect is onderverdeeld de drie categorieën ‘gevarieerde activiteiten en gedrag’, ‘zintuigen en leren met je hele lijf’ en ‘herstel’), biodiversiteit en/ of klimaatbestendigheid.
 3. Inspiratiedocument Groene Schoolpleinen Evaluatie Tool: in dit product zijn per item enkele
  foto’s / voorbeelden te vinden van manieren waarop je dit item kunt toepassen op een schoolplein.