Veilig en gezond naar school

Veilig en gezond naar school

Groene Voetstappen Week voor basisscholen van 19 t/m 23 september 2022

Kom lopend of op de fiets naar school! Die oproep doet Vereniging GDO aan alle basisschoolleerlingen. Hiermee vraagt de vereniging van lokale natuur- en duurzaamheidscentra aandacht voor gezond en klimaatbewust gedrag en voor de verkeersveiligheid rond de school.
Scholen uit het hele land doen mee met de Groene Voetstappen Week van 19 t/m 23 september 2022. Het project maakt deel uit van de Europese Mobiliteitsweek, een initiatief van de Europese Commissie. In deze week worden Europese steden en gemeenten opgeroepen om aandacht te besteden aan duurzame mobiliteit.

Groene Voetstappen Week
Groene Voetstappen is een actieweek voor basisscholen met bewustwordingsactiviteiten op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, energie en natuur en wordt ondersteund met digitaal lesmateriaal.
In de Groene Voetstappen Week komen alle leerlingen lopend, steppend of met de fiets naar school. Hiermee verdienen de leerlingen punten, die op school worden vastgelegd in een digitaal scorebord. Naar wens kunnen de leerkrachten met behulp van les- en werkbladen aandacht besteden aan de onderwerpen verkeer, energie en natuur. Als leerlingen extra duurzame activiteiten uitvoeren, kunnen ze Gouden Voetstappen verdienen. Bovendien bedenken de leerlingen oplossingen voor
klimaatproblemen.

Verkeersveiligheid
De Groene Voetstappen Week vindt plaats aan het begin van het schooljaar. Een belangrijk moment om ouders te attenderen op de verkeersveiligheid rondom school. Ook is het voor leerlingen en degenen die hen brengen en halen gezond om met de fiets of te voet naar school te komen.

Groene Voetstappen is een project van Vereniging GDO, netwerk van natuur- en duurzaamheidscentra, in samenwerking met De Bastei uit Nijmegen en Klimaatverbond Nederland.
Meer informatie via www.groenevoetstappen.nl