Week van de Schooltuin in mei 2023

Week van de Schooltuin in mei 2023

Elk schoolkind toegang geven tot een schooltuin, zelf groenten en fruit telen en de oogst proeven. Dat is de droom van de Alliantie Schooltuinen, een initiatief van onder meer GDO. Een schooltuin draagt bij aan meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Het is een plek waar alle kinderen tot bloei kunnen komen.

Om het belang van de schooltuin in de schijnwerpers te zetten, organiseren de Alliantie en het rijksprogramma Jong Leren Eten van 22 tot en met 26 mei 2023 de Week van de Schooltuin.

Rol voor gemeenten

De recente aandacht voor gezond, lokaal voedsel heeft bij veel gemeenten het schooltuinieren opnieuw onder de aandacht gebracht. Gemeenten stimuleren gezonde voeding en educatie speelt daarbij een belangrijke rol. Het schooltuinieren maakt bovendien vaak onderdeel uit van de lokale voedselstrategie. Ook in de Tweede Kamer staat schooltuinieren op de agenda: in 2021 is een motie aangenomen om schooltuinieren te bevorderen. Meer weten?

Winnaar Gouden Wortel 2022 Arnhem investeert fors in schooltuinen

Dit jaar wonnen de gemeenten Teylingen en Arnhem de Gouden Wortel voor hun ondersteuning van het schooltuinieren. De gemeenteraad van Arnhem heeft in november 2022 het amendement ‘Elk Arnhems kind een schoolmoestuin’ met een ruime meerderheid aangenomen. Arnhem start in 2023 met een programma gericht op schoolmoestuinieren. De raad heeft voor drie jaar geld beschikbaar gesteld. Samen met de scholen, schoolbesturen en partners op het gebied van natuur- en milieueducatie wordt dit vormgegeven.