Week van de Schooltuin: Samen zaaien, samen groeien

Week van de Schooltuin: Samen zaaien, samen groeien

Samen zaaien, samen groeien is het sprekende motto van de Week van de Schooltuin van 22 tot en met 26 mei. Dan zetten de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten samen met natuur- en duurzaamheidscentra uit ons netwerk, moestuincoaches en scholen in het hele land weer de schijnwerpers op de schooltuin. In die week gaan we namelijk samen met zoveel mogelijk scholen een record aantal zaadjes zaaien en gezaaide zaadjes uitplanten! En zijn er tal van andere activiteiten op en rond de schooltuin.

De Week is een initiatief van de Alliantie Schooltuinen, waarvan GDO mede-initiatiefnemer is, en rijksprogramma Jong Leren Eten. Zij zetten zich in om scholen, schoolbesturen en gemeenten te laten zien en ervaren hoe schooltuinieren bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind, het leren, en gezond leren eten. De ervaring, kennis en hulp van lokale NDE-centra en moestuincoaches kunnen scholen daarvoor benutten.

Aanbod aan scholen

Scholen en ondersteuners ontvangen na aanmelding een eenvoudige lesbrief over zaaien, materiaal om te laten zien dat ze meedoen aan de Week. En zij kunnen de prachtige film: De schooltuin, een jaar rond met je handen in de grond gratis vertonen aan leerlingen, maar ook aan ouders, raadsleden, gemeente- en schoolbestuurders en ambtenaren.

Want uiteindelijk is de inzet van de Alliantie Schooltuinen en de gezamenlijke campagne dat elk kind in de basisschooltijd toegang krijgt tot een schooltuin. Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente en fruit draagt bij aan meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Een schooltuin is een plek waar alle kinderen tot bloei kunnen komen!

Scholen en ondersteuners kunnen zich vanaf nu aanmelden.

Gouden Wortel: maak een inspirerende vlog

Net als vorig jaar reiken we een Gouden Wortel uit voor een gemeente die het schooltuinieren al goed ondersteunt en daarmee een inspirerend voorbeeld is voor andere gemeenten. Werk jij in zo’n gemeente? Stuur dan voor 9 mei een enthousiaste vlog in van max. 3 minuten. Lees hoe je kunt meedoen.

Vorig jaar wonnen de gemeenten Teylingen en Arnhem de Gouden Wortel voor hun ondersteuning van het schooltuinieren. De gemeenteraad van Arnhem heeft in november 2022 het amendement ‘Elk Arnhems kind een schoolmoestuin’ met een ruime meerderheid aangenomen. Arnhem start in 2023 met een programma gericht op schoolmoestuinieren. De raad heeft voor drie jaar geld beschikbaar gesteld. Samen met de scholen, schoolbesturen en partners op het gebied van natuur- en milieueducatie wordt dit vormgegeven.