Alle kinderboerderijen (en bezoekers) klimaatbestendig en waterbewust

Meer en heftiger regenbuien, langere droge periodes en hittestress in steden: het zal steeds vaker voorkomen. Gemeente en waterschap zijn hard aan het nadenken hoe zij de gevolgen van klimaatverandering gaan aanpakken. Maar zij kunnen het niet alleen: iedereen is waterbeheerder en kan en moet een bijdrage leveren. Naast grote technische ingrepen is ook gedragsverandering van belang. Kinderboerderijen zijn een ideale plek om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Waar bezoekers kunnen worden geïnspireerd om mee te doen.
In deze handreiking wordt stap voor stap uitgelegd wat we kunnen doen: aan concrete maatregelen op en om het erf van de kinderboerderij, welke programma’s kunnen worden benut om jong en oud te betrekken. Maar ook wordt de kinderboerderij geholpen bij het vinden van partners. Partijen die een gelijksoortig doel hebben en die de kinderboerderij, de bezoekers en daarmee ons allen verder helpen te zorgen voor een fijne woonomgeving, ook in de toekomst.

https://dev.twinmediabv.nl/gdo/wp-content/uploads/2019/08/Handreiking-Alle-Kinderboerderijen-en-bezoekers-klimaatbestendig-en-waterbewust-1-.pdf