Innovatieprijs 2019

Innovatieprijs 2019

In de natuur- en duurzaamheidssector worden veel mooie projecten, projecten en werkwijzen ontwikkeld. Om dit voor het voetlicht te brengen hebben we afgelopen jaren de Henk Klein Award uitgereikt, vernoemd naar de initiatiefnemer en verbindende factor tussen lokale bestuurders, NME-organisaties en inmiddels een heleboel partners. De Award is vanaf 2015 gewonnen door NMCX Haarlemmermeer (Energiecafé), De Groene Belevenis in Leusden (Breng de natuur over de drempel!) en De Klyster in Friesland (Underweizzz – biodiversiteit in de bermen). Deze prijs met meerwaarde gaat verder als Innovatieprijs en is in november in 2019 voor het eerst gewonnen door De Helderse Vallei in Den Helder. Hieronder lees je waarom . 

Winnaar De Helderse Vallei: 'Duurzaamheidscentrum als dependance mbo-opleiding'

Vier eerstejaars klassen mbo Dierverzorging en paraveterinair dierenartsassistent van het Clusius College Alkmaar werken sinds schooljaar 2018-2019 gedurende 8 weken, elke week één dag op De Helderse Vallei in Den Helder. Zij krijgen hier regulier onderwijs en kunnen op het terrein en met de dieren werken. En ze ervaren de diversiteit van het werken in een duurzaamheidscentrum. Soms krijgen ze opdracht om de leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs te begeleiden. Een goed voorbeeld van contextrijk, praktijkgericht, grensverleggend en uitdagend onderwijs is een project over het begeleiden van mavoleerlingen bij het practicum ‘dierengedrag’. Zij maken zo kennis met deze opleidingsrichting. Deze vernieuwende vorm van onderwijs is een bekrachtiging van de doorlopende leerlijn dierenwelzijn, zoals De Helderse Vallei deze ondersteunt.
De jury waardeerde deze nieuwe constructie, die veel verder gaat dan een reguliere stage en aansluit bij een wens van het ministerie om het mbo-groenonderwijs als werkplaats naar buiten toe te organiseren. Een manier van samenwerken die elders in het land navolging kan krijgen. Daarvoor verdient De Helderse Vallei de Innovatieprijs 2019.

Masterclass Klimaat

NME De Bastei heeft een masterclass Klimaat van de Nijmeegse weervrouw Margot Ribberink bereikbaar gemaakt voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Ribberink heeft een groep NME medewerkers en vrijwillige gastdocenten getraind, zodat De Bastei (gesubsidieerd) deze Masterclass aan het basisonderwijs kan aanbieden. Op het voorgezet onderwijs geeft de weervrouw de lessen zelf. Via een videoboodschap motiveert Margot Ribberink de leerlingen van de basisscholen. Door het verbinden aan Eco-Schools ontstaat er een fantastische koppeling binnen verschillende programma’s én binnen de PO en VO scholen: voor en door leerlingen.

Met The Natural Step naar een Eco-School

CNME begeleidt scholen naar een Eco-School keurmerk;  hét wereldwijde programma om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Met zeven stappen onderzoeken leerlingen de school en werken ze aan acties om deze te verduurzamen. CNME hanteert daarbij de aanpak van The Natural Step; een methode om duurzame ontwikkeling te integreren in de strategische planning van organisaties. Veel meer dan de traditionele rol van ontwikkelaar van les- en voorlichtingsmateriaal, dan wel die van uitvoerder van NME lessen, is hier de rol van adviseur en begeleider gekozen in een langdurig traject om te komen tot een duurzame school. Om de kenmerken van NME te vertalen naar een dagelijkse omgeving waarin schoolleiding, leerkrachten en kinderen NME elke dag toepassen en doorleven. Uit de reacties van leerkrachten en directies blijkt dat CNME heeft bijgedragen aan nieuw denken en nieuwe processen.

Living lab op het Upcyclecentrum

De gemeente Almere wil zich ontwikkelen tot een circulaire stad. In opdracht van de gemeente heeft Stad & Natuur, samen met partners, een strategisch programmeringsplan geschreven voor het ontwikkelen van een ‘living lab’ op het Upcyclecentrum, gericht op het onderwijs. Doel is om het onderwijs zowel in de eigen school, als in het Upcyclecentrum circulaire economie te laten beleven door concreet aan de slag te gaan met lessen als: Anatomie van de afvalzak. Afval = grondstof, Expeditie Upcyclen en meer. Sinds juni 2019 zijn de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs hiermee aan de slag.