De Helderse Vallei wint GDO Innovatieprijs 2019

De Helderse Vallei wint GDO Innovatieprijs 2019

De Helderse Vallei heeft de eerste GDO Innovatieprijs gewonnen. De overige genomineerden waren Stad & Natuur Almere, De Bastei in Nijmegen en CNME Maastricht en regio. John Steijns won de eerste GDO Innovatiepluim. De prijs is 8 november uitgereikt tijdens de ALV. Onze nieuwe voorzitter Jacqueline van Dongen (wethouder Zwijndrecht) bracht de boodschap over.

De Helderse Vallei in Den Helder won de prijs met de inzending ‘Duurzaamheidscentrum als Dependance’, een vernieuwende vorm van onderwijs die zowel voor mbo-studenten Dierverzorging en paraveterinair dierenartsassistent, als mavo-leerlingen en docenten een toegevoegde waarde heeft. De jury waardeerde deze nieuwe constructie, die veel verder gaat dan een reguliere stage en aansluit bij een wens van het ministerie om het mbo-groenonderwijs als werkplaats naar buiten toe te organiseren. Een manier van samenwerken die elders in het land navolging kan krijgen. Daarvoor verdient De Helderse Vallei de Innovatieprijs 2019.

Stad & Natuur Almere heeft in opdracht van de gemeente en in samenwerking met partners een strategisch programmeringsplan geschreven voor het ontwikkelen van een ‘living lab’ op het Upcyclecentrum waarbij het bereiken van het onderwijs vooralsnog centraal staat. In vervolg op deze opdracht is Stad & Natuur vanaf 1 juni 2019 gestart met het daadwerkelijk uitvoeren van het strategische programmeringsplan, vooralsnog gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het middelbaar onderwijs.
Het doel van deze opdracht is om het onderwijs zowel in de eigen school, als op het Upcyclecentrum circulaire economie te laten beleven door concreet aan de slag te gaan met lessen als: Anatomie van de afvalzak. Afval = grondstof, Expeditie Upcyclen en meer.

De Bastei in Nijmegen heeft de Masterclass Klimaat van weervrouw Margot Ribberink voor het voortgezet onderwijs gekoppeld aan Eco-Schools en deze masterclass bereikbaar gemaakt voor basisscholen door gastdocenten (NME-medewerkers en vrijwilligers) te laten trainen. Om het wel een product onder haar naam te houden, heeft De Bastei een video boodschap van Margot opgenomen, waarbij ze de leerlingen motiveert. Door het verbinden aan Eco-Schools ontstaat er een fantastische koppeling binnen verschillende programma’s én binnen de PO en VO scholen: voor en door leerlingen.

CNME Maastricht is genomineerd voor de vernieuwende rol die CNME neemt en genomen heeft in de begeleiding van scholen naar een Eco-School keurmerk. De rol van adviseur en begeleider is hierbij gekozen in een langdurig traject om te komen tot een duurzame school. Om de kenmerken van NME te vertalen naar een dagelijkse omgeving waarin schoolleiding, leerkrachten en kinderen NME elke dag toepassen en doorleven. Uit de reacties van leerkrachten en directies blijkt dat CNME heeft bijgedragen aan nieuw denken en nieuwe processen.