Agenda

Samenwerken met Klimaatverbond Nederland aan Groene Voetstappen

Met Klimaatverbond Nederland gaan we op een aantal activiteiten onze krachten bundelen: Groene Voetstappen, Warmetruiendag en Kinderklimaattop. De eerste stap is het samen optrekken tijdens de Groene Voetstappen Week van 27 september tot 1 oktober.

Bewustwording
De Groene Voetstappen Week is een landelijke bewustwordingsactie waar aan elk jaar 10.000den kinderen meedoen. Gedurende één schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstappen-stickers. Tijdens de actieweek besteden de leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering, duurzame mobiliteit, energie en verkeersveiligheid met behulp van het aangeboden lesmateriaal. Bovendien kunnen er Gouden Voetstappen verdiend worden door iets extra’s te doen voor het milieu.

Aansluiten bij beleidsontwikkelingen
Groene Voetstappen sluit ook aan bij het Sport- en Beweegakkoord dat veel gemeenten hebben afgesloten. Bewegen en sport kunnen immers bijdragen aan een gezonde bevolking en aan een samenleving die zich één voelt. Ook spelen veel gemeentelijke mobiliteitsvisies in op het stimuleren van het fietsgebruik. Groene Voetstappen sluit naadloos aan op deze beleidsontwikkelingen. Lokale centra voor natuur- en duurzaamheidseducatie zetten zich in om scholen hierbij te betrekken.

Gratis praatplaten voor moestuinlessen

Geeft jouw organisatie moestuinlessen of zijn er in jouw regio moestuincoaches actief op scholen? Met 8 nieuwe praatplaten op A3-formaat kunnen begeleiders op vernieuwende wijze (extra) verdieping geven aan de lessen.
GDO heeft deze educatiemiddelen ontwikkeld in samenwerking met Utrecht Natuurlijk, De Groene Belevenis en Omgevingsdienst regio Utrecht. Dit gebeurde in opdracht van Jong Leren Eten. De platen en een handleiding kun je gratis downloaden en voor drukwerk vind je de juiste specificaties.

Manifest Leren voor Morgen naar Tweede Kamer

GDO heeft het manifest ‘Investeren in de toekomst, is investeren in jongeren’ ondertekend, waarin onze coöperatie een pleidooi houdt voor een politieke visie op duurzaam onderwijs. ‘Essentieel is een duidelijke visie van de politiek en ministerie van OCW op de rol van educatie in het realiseren van de gewenste duurzame toekomst, zoals ook benoemd in internationale netwerken als UNESCO en UNECE, waarin Nederland participeert.’ Het manifest is 11 mei aangeboden aan de Tweede Kamer en minister president Rutte. Lees het manifest.

Lees meer over de aanbieding van het manifest Foto Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs


Bronnen voor NME gelanceerd

Een nieuwe online databank met ruim 600 bronnen voor natuur- en milieueducatie (NME) is donderdag 20 mei gelanceerd. Sinds 1970 zijn er veel publicaties verschenen over natuur- en milieueducatie en over leren voor duurzaamheid. Veel van die publicaties zijn nog steeds waardevol. Elk jaar verschijnen er ook weer nieuwe interessante documenten. Ongeveer 600 ‘bronnen’ zijn nu opgenomen in een online databank www.bronnen-voor-nme.nl.

Je vindt er informatie onder de thema’s pedagogiek en didactiek gerelateerd aan NME, educatieve voorzieningen, inhoud van NME en doelgroepen. Professionals uit het werkveld vertellen praktijkverhalen. En ook over vereniging GDO is informatie te vinden. Neem eens een kijkje.


Vacature Moderator duurzaam onderwijs

GDO is een vereniging van gemeenten en natuur- en duurzaamheidscentra (NDE) die het sociaal instrumentarium inzetten om de duurzame ontwikkeling op lokaal niveau te versnellen. Zij begeleidt een actief netwerk van 140 lokale centra. GDO ziet als haar opdracht om dit netwerk verder te laten ontwikkelen en te versterken. Zij faciliteert daarvoor de kennisdeling in het netwerk, stimuleert de organisatorische ontwikkeling van centra en vertegenwoordigt het netwerk bij derden.

Duurzaamheidseducatie krijgt in het onderwijs steeds meer aandacht en voeten aan de grond. De centra gaan daarop inspelen en hun natuur- en milieueducatie daarop verbreden. Van aanbieder naar samenwerkingspartner van het onderwijs. Daarbij kan ingespeeld worden op SDGs, Whole school Approach, curriculum.nu, ontwikkelingen rondom de Duurzame School enz.

Wij zoeken een energieke en enthousiaste Moderator duurzaam onderwijs

Wat ga je doen?
Jouw belangrijkste taak is het stimuleren en ondersteunen van de NDE-centra bij de vernieuwing en versterking van duurzaamheidseducatie richting onderwijs, ingebed in sterke lokale onderwijs leerecosystemen. Daarvoor werk je nauw samen met (leden van) de coöperatie Leren voor Morgen.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen van medewerkers van de NDE-centra en ondersteunt de kennisdeling onder meer via focusgroepen, bijeenkomsten en de leermiddelenmarkt. Tevens stimuleer je de onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld op het vlak van het gezamenlijk ontwikkelen van lesmateriaal via het OntwikkelFonds.
Je initieert landelijke projecten en/of participeert in projecten van derden.

Wat neem jij mee?
Je bent maatschappelijk betrokken en hebt affiniteit met en kennis van duurzaamheid en onderwijs;
Je hebt een flexibele instelling en kan makkelijk schakelen tussen inhoud, communicatie, organisatie en realisatie;
Je bent een sterke sociale persoonlijkheid en een deskundig gesprekspartner voor NDE-centra, partners en onderwijsorganisaties;
Je kunt zeer goed zelfstandig werken en heb een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
Je bezit een computer met toegang tot het internet, en je hebt de mogelijkheid om vanuit huis te werken.

Wat kun je van ons verwachten?
Een freelance functie voor 2 dagen per week, in een dynamische omgeving met veel vrijheid, kansen én een groot netwerk.

Wat moet jij doen?
Stuur je CV, motivatie en offerte vóór 17 mei naar René Munsters, GDO moderator duurzaamheid, Rmunsters@verenigingGDO.nl. Voor nadere informatie kan je bellen met René op 06-5135 4104 of met Olle Mennema, voorzitter netwerk NDE-centra, op 06- 21557506.

‘Neem buitenles en buitenruimte op in Nationaal Programma Onderwijs’

IVN Natuureducatie, Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton en GDO doen een beroep op de Tweede Kamer om buitenlessen en groene buitenruimte mee te nemen in het Nationaal Programma Onderwijs. Dat deden we in een brief die is verstuurd aan de vooravond van de Nationale Buitenlesdag op 13 april. En via een bezoek van Haagse schoolkinderen aan de Kamerleden Lucille Werner en René Peters.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is door het demissionair kabinet gelanceerd om vooral de tijdens de coronapandemie opgelopen onderwijsachterstanden in 2,5 jaar tijd weg te werken. Vanuit onze expertise en inzichten pleiten wij als IVN Natuureducatie, Jantje Beton en vereniging GDO expliciet voor het laten ontwikkelen van onze kinderen en jongeren tot een groene, gezonde en gelukkige generatie. Het funderend onderwijs heeft hierin een essentiële taak, zowel didactisch als pedagogisch.

Allerlei onderzoeken geven al jaren aan dat buitenles een zeer positieve invloed heeft op kinderen. Het is gezond, kinderen bewegen meer, ze kunnen zich beter concentreren en de leerstof blijft beter hangen. Desondanks, zo blijkt uit recent onderzoek van DUO in opdracht van Jantje Beton en IVN, heeft ruim 80 procent van de scholen geen enkel beleid wat betreft buitenles en wordt nu amper 1 procent van de lessen buiten gegeven. Een gemiste kans,
vooral ook omdat leerkrachten zelf wel het belang inzien van buitenlessen. Zij geven aan maar liefst 25 procent van de onderwijstijd kwalitatieve lessen te willen verzorgen in de buitenruimte. Om dit echter goed te kunnen doen, hebben zij ondersteuning nodig.

Het is noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in het best geventileerde klaslokaal: het schoolplein. Alle basisschoolkinderen verdienen een natuurlijke, gezonde buitenruimte, als plek om te spelen en te leren!
Ruim 300.000 kinderen op 2000 scholen in het land zetten deze oproep kracht bij tijdens de Buitenlesdag 2021. Door samen met NME-centra (verenigd binnen GDO) en IVN-vrijwilligers botanisch te stoepkrijten op en rond het
schoolplein geven zij anonieme stoepplantjes een naam. Zo’n 80 procent van de schoolpleinen in
Nederland is momenteel een stenen woestijn. Het stoepplantje is symbool van de waarde van natuur in
deze versteende omgeving. Met meer natuur in hun speel- en leeromgeving worden kinderen gezonder,
creatiever en gelukkiger.

Als initiatiefnemers van de Nationale Buitenlesdag hopen wij van harte dat ook de Tweede Kamer zich hard wil maken
voor het belang van gezonde schoolpleinen en/of buitenlessen en hetgeen scholen daarvoor nodig
hebben, zodat onze kinderen kunnen rekenen op gezond, groen en kwalitatief onderwijs.

Lees hier de hele brief.

En bekijk het filmpje dat werd gemaakt tijdens de buitenles in het Friese Walterswâld.
En de reportage van De Bastei in Nijmegen die 14 scholen begeleidde.

Haagse leerlingen overhandigen de brief over meer buitenles aan CDA-Kamerleden Lucille Werner en René Peters. De Buitenlesdag 2021 stond in het teken van botanisch stoepkrijten: welke plantjes vind je tussen de tegels…

GDO ondersteunt manifest #DuurzaamRegeerakkoord

Onze vereniging GDO is een van de ruim 375 organisaties die via SDG Nederland het kabinet oproept tot een duurzaam regeerakkoord, gericht op brede welvaart en welzijn. Voor een duurzame wereld in 2030, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn. Een wereld die weerbaar is tegen schokken (zoals een pandemie) en waar niemand wordt achtergelaten. De SDG’s zijn hiervoor een concreet kompas. Je kunt zelf of met jouw organisatie ook het manifest tekenen voor een duurzaam regeerakkoord.

Partners in uitdelen 1 miljoen gratis bomen

25 Centra voor natuur- en duurzaamheidseducatie ondersteunden de campagne Meer Bomen Nu van MEERGroen, Boomfeestdag, Urgenda en Caring Faermers bij het gratis weggeven van 1 miljoen bomen. Op hun terreinen zijn bomen tijdelijk ingekuild en begin maart uitgedeeld aan bewoners.

Run op perenbomen bij Wolfslaar
Een succes! Alleen al bij Natuur- en Duurzaamheidscentrum boerderij Wolfslaar in Breda reserveerden bewoners in ruim een uur maar liefst 800 opgekuilde perenbomen. In Breda paste de actie in de gemeentelijke vergroeningscampagne. Samen werken zij aan de ambitie stad in een park te worden.

Laagdrempelige locatie
,,Wij hebben op twee zaterdagen met collega’s uit de hele gemeentelijke organisatie de perenboompjes coronaproof rondgebracht bij de aanvragers. De aftrap vond plaats op boerderij Wolfslaar. Dit is een laagdrempelige locatie in de stad waar bewoners ook ideeën kunnen opdoen voor het vergroenen en klimaatbewuste aankleding van hun tuinen en de opvang van regenwater”, vertelt beleidsadviseur Harmtine de Lange.
Lees hier een artikel over de actie.

Boomfeestpakket
Ook scholen hadden perenboompjes aangevraagd om te planten op hun schoolplein. In de Boomfeestweek kregen bovendien 1400 leerlingen van groep 7 op de Bredase scholen een coronaproof boomfeestpakket met een boompje voor thuis en zoekkaarten om tuinvogels te spotten, diersporen te zoeken en met het ‘50 Dingen Boekje’ van boerderij Wolfslaar.

Bewoners betrekken bij NK Tegelwippen?

Het ministerie van I&W, Ons Water en Samen Klimaatbestendig dagen alle gemeenten uit om met hun inwoners zo veel mogelijk tuinen klimaatbestendig in te richten met ruimte voor biodiversiteit. Het is een van de acties van hun Missie Groene tuinen, waarbij vereniging GDO is aangesloten. Veel van de NDE-centra in ons netwerk activeren bewoners al om tegels te verruilen voor groen. Nu valt daarmee een Gouden Tegel te winnen! Het NK duurt tot 30 september. Inschrijven kan nog. Doe ook mee.

Een groener Nederland begint in je eigen tuin!
Onder de slogan ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin!’ organiseren het ministerie van I&W, Ons Water en Samen Klimaatbestendig met onder meer GDO, Stichting Steenbreek, Tuinbranche Nederland, IVN, Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners de komende twee jaar diverse activiteiten. Het NK Tegelwippen is een van die activiteiten.

Hoe betrek je bewoners?
De betrokken organisaties bieden een schat aan informatie en expertise om de lokale overheid op weg te helpen om samen met inwoners de gemeente te vergroenen en het NK Tegelwippen tot een succes te maken.

Zo weten de centra voor natuur- en duurzaamheidseducatie hoe je mensen activeert, wat je moet doen om wateroverlast, droogte en hittestress te verminderen en welke planten bijdragen aan meer biodiversiteit. Zij wisselen onderling ideeën en acties uit om het kampioenschap zo goed mogelijk te benutten. Meer weten? Neem contact op.

Waarom NK Tegelwippen?
Om het NK Tegelwippen een vliegende start te geven, brengen ze al deze kennis overzichtelijk voor je bijeen. Het NK Tegelwippen is een competitie die bewoners van gemeenten aanzet hun (gevel)tuin te vergroenen. Dit maakt je gemeente mooier, biodiverser en klimaatadaptiever (hitte- en waterbestendig). Tuinen maken immers 40 procent van het stedelijk oppervlak uit en kunnen daarom een grote rol spelen in het opvangen van weersextremen. Het NK Tegelwippen werkt als accelerator voor andere programma’s en initiatieven voor vergroening in de gemeente.

In 2020 streden Rotterdam en Amsterdam tegen elkaar en daagden wethouders Ivens (A’dam) en Wijbenga (R’dam) elkaar (en hun stadgenoten) uit zoveel mogelijk tegels te wippen. Dit resulteerde in één hectare gewipte tegels! Bekijk hier de filmpjes van het NK Tegelwippen 2020.

Inschrijven
Inschrijven doe je samen met een andere gemeente. Wie daag jij uit? Weet je het niet? Dan kan de organisatie je helpen met een match. Het is ook mogelijk om zonder match deel te nemen.

Alle gemeenten van Nederland worden opgeroepen zich in te schrijven voor het NK Tegelwippen 2021. Inschrijven is makkelijk en gratis, het enige wat wordt gevraagd is enthousiasme om samen met inwoners zoveel mogelijk tegels te verruilen voor groen! Op de website staat alle verdere informatie. 

Samen met Boomfeestdag naar groenere schoolomgeving

De natuur- en duurzaamheidscentra van GDO werken samen met Stichting Nationale Boomfeestdag aan het vergroenen van de schoolomgeving. De stichting heeft met Cobra groeninzicht voor elke basisschool een infographic gemaakt waarop te zien is hoe zij scoren t.a.v. het groen in hun omgeving in een straal van 100 meter. Is er een postzegelbosje (>500m2) en/ of groene speeltuin in de buurt van de school? En heeft de omringende openbare ruimte procentueel veel of weinig groen?

Aan de hand van deze variabelen komt er per basisschool een groenscore uit. Hoe lager de score, hoe groter de behoefte aan meer groen. Meer groen betekent gezondere kinderen.

Unieke kans voor vergroenen
Deze schoolkaarten bieden de centra een unieke kans om met de scholen en de gemeente om de tafel te gaan zitten en acties te bedenken voor het verder vergroenen van de schoolomgeving, bijvoorbeeld tijdens de Nationale Boomfeestdag op 10 november.
De stichting heeft burgemeester en wethouders van alle gemeenten en alle schooldirecties per brief opgeroepen om samen met de basisscholen te kijken naar de schoolomgeving en deze groen(er) te maken. 
Via een interactieve kaart kan per school de Groene Schoolkaart worden gedownload. Of klik op een gemeente en zie direct een overzicht van de groenscores van alle basisscholen in die gemeente.

Bossenstrategie LNV: alle kinderen moeten een boom planten!
Recent is de beleidsagenda Bossenstrategie 2030 door het ministerie van LNV uitgebracht. Daarin staat expliciet: We willen dat geen kind de basisschool verlaat zonder een boom te hebben geplant. Een mooi aanknopingspunt voor actie!