Agenda

De vele voordelen van stadslandbouw en voedselgemeenschappen

Voedsel produceren in en rond een gemeente heeft veel voordelen en een positief effect op mensen en hun omgeving. Het biedt meerwaarde voor gezondheid en welzijn, voor sociale cohesie, de leefbaarheid, voor klimaatadaptatie, milieu en voor de lokale economie. Wetenschappelijk onderzoek uit binnen- en buitenland onderschrijft dit.

Feiten op een rij

Voor gemeenten die hierin een slag willen maken, hebben Stadslandbouw Nederland en GDO de feiten en aanbevelingen vanuit wetenschappelijke literatuur op een rij gezet: Wat lokaal voedsel doet voor een gezonde en leefbare gemeente. Deze voordelen hebben we opgesplitst naar thema’s, die aansluiten bij gemeentelijke beleidsdoelen. Alle thema’s hangen met elkaar samen en versterken elkaar.

Klik op de beelden hieronder voor de factsheet en brochure. En klik hier voor de uitgesplitste feiten naar thema.

Jaarverslag 2022

In het jaarverslag lees je over studenten die aan de slag zijn voor het GDO netwerk, over onze activiteiten voor duurzaam onderwijs en een duurzame samenleving. Verder vind je de winnaar van de GDO Innovatieprijs 2022, en een terugblik op onze Leermiddelenweek, Tweedaagse en Kennisdag. Ook komen de partners aan bod met wie we samenwerken op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, natuur, drinkwater, mobiliteit, en moestuinzaden.

Lees het jaarverslag.

Lesmateriaal bij Wateroverlasttafel

De Wateroverlasttafel geeft kinderen, jongeren en volwassenen heel eenvoudig inzicht wat het effect is van verharding of vergroening bij de hevige regenbuien waarmee we tegenwoordig te maken hebben. Ze kunnen zelf het effect ervaren.

De Wateroverlasttafel is geschikt voor een brede doelgroep (groep 6,7 en 8) en is ook in het VMBO prima toepasbaar. De tafel is echter niet geschikt om met een hele klas te gebruiken; er kunnen zo’n tussen de 16 kinderen tegelijk rondom staan. Daarom zijn er meer activiteiten ontwikkeld, waaronder een film, werkbladen, actiekaarten, opdrachten, posters en een logo. Met twee heldere handleidingen.

Deze extra les is uitgewerkt op vier manieren. Te geven:
• op een NME locatie door vrijwilligers, zowel binnen als buiten.
• op een NME locatie door een professional, zowel binnen als buiten.
• op een school door vrijwilligers, zowel binnen als buiten.
• op een school door een professional, zowel binnen als buiten.

Ontwikkelaars en begeleiders

Het extra lesmateriaal is door enkele natuur- en duurzaamheidscentra uit het netwerk van GDO gemaakt vanuit OntwikkelFonds, een fonds voor gezamenlijk te ontwikkelen lesmateriaal. Het lesmateriaal is dit keer ontwikkeld door Robin Kop (De Bastei), Suzanne Stolk (Duurzaamheidscentrum Weizigt), Tim van der Steen (NME Haarlem) en Lindske van Hulst (NME Den Haag). Kees van Wegen (BuitenWijs) en Jolanda Zeilmaker (De Groene Belevenis) legden de basis voor dit 1ste gezamenlijke lesproduct. Liesbeth Bronkhorst (Stad & Natuur Almere) en Geo Burghgraaff figureren in de film.

Aanvragen

Het lesmateriaal is tegen een vergoeding van 450 euro aan te vragen bij Vereniging GDO.

De burgemeesters van Sponslo en Steendam. Foto Vereniging GDO

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag komen onder anderen aan het woord ons nieuwe bestuurslid Paul Duijsings en de nieuwe programmamanager Duurzaam Onderwijs Arjan Klopstra. Verder lees je over de winnaar van de GDO Innovatieprijs 2021, en over onze activiteiten: de Leermiddelenweek, Tweedaagse en Kennisdag en met welke partners we hebben samengewerkt op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, natuur, drinkwater, en moestuinzaden. De Alliantie Schooltuinen is een nieuwe activiteit voor de vereniging GDO.

Lees ons jaarverslag hier.

Praatplaten voor moestuinlessen

Geeft jouw organisatie moestuinlessen of zijn er in jouw regio moestuincoaches actief op scholen? Met deze 8 praatplaten op A3-formaat kunnen begeleiders op vernieuwende wijze (extra) verdieping geven aan de lessen.

Inzicht in (kringloop)processen
Aan de hand van de ervaringen en belevenissen in de moestuin geven de praatplaten de leerlingen meer inzicht in verschillende thema’s en (kringloop-) processen. Met ontdekopdrachten, het stellen van doordenkvragen en het voorleggen van stellingen, worden de leerlingen gestimuleerd zelf na te denken over de wereld om hen heen, hun voedsel en mogelijke duurzame(r) en gezonde(r ) keuzes daarin. Een mooi voorbeeld van natuurfilosofie.

De platen zijn in opdracht van Jong Leren Eten ontwikkeld door vereniging GDO in samenwerking met Utrecht Natuurlijk, De Groene Belevenis en Omgevingsdienst regio Utrecht.

Hier vind je de praatplaten, de handleiding en drukspecificaties.

Website Bronnen voor NME

De online databank met ruim 600 Bronnen voor  NME is sinds 20 mei 2021 in de lucht. Sinds 1970 zijn er veel publicaties verschenen over natuur- en milieueducatie en over leren voor duurzaamheid. Veel van die publicaties zijn nog steeds waardevol. Elk jaar verschijnen er ook weer nieuwe interessante documenten. 
Je vindt er informatie onder de thema’s pedagogiek en didactiek gerelateerd aan NME, educatieve voorzieningen, inhoud van NME en doelgroepen. 

Jaarverslag 2020

Ons jaarverslag bevat onder meer een interview met onze nieuwe bestuurlijk moderator Henk Nijhof, een vermelding van de winnaar van de tweede GDO Innovatieprijs, een terugblik op onze nog fysieke Leermiddelendag, de 1daagse voor leidinggevenden en directeuren van Natuur- en Duurzaamheidscentra en de online Kennisdag. Ook onze activiteiten rond klimaatadaptatie en moestuinzaden, de focusgroepen en onze samenwerkingsprojecten komen in beeld.

Download ons jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Ons jaarverslag bevat onder meer een interview met onze nieuwe voorzitter, de winnaar van de eerste Innovatieprijs, een terugblik op de Kennis(sen)dag rond afvalvrije scholen, onze activiteiten rond klimaatadaptatie en moestuinzaden, de Leerkringen en onze Tweedaagse voor leidinggevenden en directeuren van Natuur- en Duurzaamheidscentra.

Download hier de PDF.

Inspiratieboek Hoe betrek je bewoners bij klimaatadaptatie?

In 2020 moeten lokale overheden een uitvoerings- en investeringsagenda hebben voor een klimaatbestendige stad. Een stad die is ingericht op de klimaatomstandigheden van de toekomst. Dat betekent: werk aan de winkel. De overheid kan dit niet alleen. De grote opgave is hoe we – overheden en inwoners – hierin samen kunnen optrekken.
Hoe de samenwerking tussen inwoners en overheden vorm kan krijgen, is de expertise van de ruim honderd lokale centra voor NME en duurzaamheid die binnen GDO verenigd zijn. Zij hebben daarvoor de kennis, kunde en het netwerk in huis. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het informeren, inspireren en activeren van bewoners. We hebben enkele mooie voorbeelden uit het land verzameld, ter inspiratie voor uw eigen gemeente.
Inspiratieboek Hoe betrek je bewoners bij klimaatadaptatie?

Handboek voor de watervriendelijke tuin

Dit handboek voor de watervriendelijke tuin, is gericht op het informeren, inspireren en activeren van tuincentra en hun bezoekers. Het handboek is een uitgave van GDO, atelier GROENBLAUW en Tuinbranche Nederland. Het is mogelijk gemaakt door Stichting RIONED, STOWA, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tuinbranche Nederland. Medewerkers van tuincentra zijn belangrijk bij het oplossen en voorkomen van de problemen rond wateroverlast en hittestress. In tuincentra komen miljoenen tuinbezitters. Zij kunnen klanten informeren, inspireren en adviezen op maat geven. Ook NME-centra ontvangen op hun locaties jaarlijks miljoenen mensen. Zij gebruiken de inspiratiebladen om hun bezoekers te informeren en adviseren.

Klik op de foto om het handboek te openen. De praktische tips voor een levende tuin zijn te vinden vanaf pagina 25.